„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ е национална научна конференция с международно участие, която се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е посветена на Деня на народните будители.

Целта е наред с честването на Деня на будителите да се даде възможност на научната общност да представи и да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието.

Организационният комитет отправя покана за участие с научен доклад или съобщение в ХVII национална научна конференция с международно участие  „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който част от референтния списък на НАЦИД.