ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ


Таксата участие включва отпечатани работните материали на конференцията, достъп до всички заседания, кафе-пауза.

Такса участие⃰

Ранна регистрация

до 19 август 2019 г.

Стандартна регистрация

до 30 август 2019 г.

Студенти, докторанти, млади учени

40 лв.

60 лв.

За български граждани

80 лв.

100 лв.

За чуждестранни граждани

40 €

50

  
⃰ В случаите на съавторство се заплаща една такса на доклад/съобщение.
 
Таксите за участие се превеждат по банков път:

Получател: УниБИТ; Банка на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN BG65 BNBG9661 3100 1665 01;  BIC BNBGBGSD
Основание за плащане: Такса правоучастие в конф. Будители, 2019 – имена на участник
За да завършите регистрацията си, след като вече сте изпратили доклада си, е необходимо да приложите и SWIFT за платена такса.