ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ


Краен срок за подаване на заявките на докладите: 1 юли 2020 г.

Получаване на бележки от рецензентите: 20 юли 2020 г.

Подаване на окончателен и редактиран доклад: 30 юли 2020 г.