ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ


Краен срок за подаване на резюмета на докладите: 19 юли 2019 г.  31 юли 2019 г.

Получаване на потвърждение за прието или отхвърлено резюме: 26 юли 2019 г.   5 август 2019 г.

Подаване на пълен текст на доклада: 19 август 2019 г.

Получаване на бележки от рецензентите: 20 септември 2019 г.

Подаване на окончателен материал: 30 септември 2019 г.