ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

За да участвате в XVII национална научна конференция "Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век" е необходимо да спазите изискванията за техническо оформление на докладите, да попълните бланката за съгласие за авторските права на доклада да бъдат прехвърлени на Издателство ,,ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ". Докладът Ви подлежи на рецензиране преди публикуване.