Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

1 ноември 2021 г. 
Официално откриване

Университет по библиотекознание и информационни технологии

1 ноември 2021 г.
Научна конференция 
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯТА
Уважаеми участници
в конференцията "Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век",

Към всяка секция има създадена онлайн връзка, която ще бъде активна от 10.00 ч. на 1-ви ноември. Всеки участник в отделна онлайн сесия ще получи по електронната си поща покана за включване в сесията в Google Meet. Не е необходимо да инсталирате нищо предварително, единствено трябва да последвате връзката и да се включите в срещата (използвайте имейла акаунт, регистриран в Gmail). Колегите от УниБИТ трябва да използват служебните си пощи за включване.
За оптималното протичане на онлайн сесията и съобразяване с 10-минутния регламент за изнасяне на доклада, би било добре да сте подготвили своята презентация отворена на екрана.
Всеки модератор ще има готовност да стартира Вашата презентация, ако предварително сте ги изпратили.  
Поради динамичната ситуация по света и у нас, програмата може да търпи промени, така че следете актуализацията й в сайта на конференцията:  buditeli.unibit.bg