Начало на конференцията
1 ноември 2024
Подайте заявка за участие!

За конференцията

„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ е национална научна конференция с международно участие, която се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е посветена на Деня на народните будители.

Целта е наред с честването на Деня на будителите да се даде възможност на научната общност да представи и да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието.

Материалите от конференцията подлежат на рецензионен процес. При одобрение се публикуват в електронен сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е част от референтния списък на НАЦИД.


МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Национална библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“

Image
1 ноември 2024 г.

Университет по библиотекознание
и информационни технологии

Image
1 ноември 2024 г.

АДРЕСИ

Откриване на конференцията

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

София 1504, бул. “Васил Левски” 88

Конференция

Университет по библиотекознание и информационни технологии

София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 119

Тематични направления

I СЕКЦИЯ

 
Книжовност и хуманизъм

II СЕКЦИЯ

 
Културно наследство – история, съвремие и перспективи

III СЕКЦИЯ

 
Информационни технологии 
и дигитални трансформации 
в обществото на знанието

IV СЕКЦИЯ

 
Сигурност – предизвикателства
в XXI век

V СЕКЦИЯ

 
Университетска младежка академия за управление на знания – секция
за студенти, докторанти
и млади учени 

Връзка с организационния комитет

Image

Контакти

Тел.: +359 (0) 2 970 85 97

conferenciabuditeli@unibit.bg