ДЕН НА ДУХОВНОСТТА И ВИСОКИТЕ ОБРАЗЦИ НА БУДИТЕЛСТВОТО
проф. дн Ирена Петева


Уважаеми гости,
Скъпи преподаватели, колеги и приятели,
Драги студенти и докторанти,

Благодаря ви, че днес, на този светъл празник – Деня на народните будители, деня на националния дух и книжовността, отново сме заедно, за да отдадем своята почит към радетелите за българска духовност, просвета и култура. Във времена на социални катаклизми и световна несигурност е важно да не губим вярата в духовността и да търсим своите национални устои.
Тази година се честват 200 години от рождението на Найден Геров – книжовник и общественик, за който българското е кауза. Със златни букви в историята на Българското възраждане остава неговият принос за образованието и литературата. Силата на словото го превръща в ключов фактор за формирането на национална идентичност, на извисяването на глас на поробената българска душа. Все по-могъща ще става ролята на Будителите, благодарение на които имаме България в днешния европейски културен и обществен контекст. Все по-силна, търсена като опора и изследвана ще е ролята на всеки от гласовете на Възраждането заради непреходната следа, която остават с кръвта на думите и саможертвата, всеки техен жест е жест към българското. Найден Геров като основоположник на образованието и един от създателите на новата българска литература отваря необятните хоризонти за България. Това е висока национална заслуга, завет, който трябва да следваме и носим като българи и европейци.
Целта на празника от 1922 г. и до сега е чрез почитането на българските национални герои да възпитава българската младеж в традициите на светлите образци от миналото. Тазгодишната конференция отново е пример за отстояване на традиционните български ценности и представяне на перспективните научни резултати на учени от България и чужбина. Да си будител, означава да градиш мостове през времената – такава е ролята на книжовника и общественика Найден Геров, чието 200-годишно рождение ни поставя пред равносметка за големия принос на възрожденеца, който чрез дипломацията на знанието и езика изписва България на Картата на духовността - единствена незалечима през вековете.  
            Желая здраве и нови творчески постижения на всички участници в Конференцията в днешния изпълнен с признателност ден, на всички колеги и служители на Университета по библиотекознание и информационни технологии, на нашите студенти и докторанти, както и на скъпите ни гости!

На добър час и нека духовното начало пребъде!

1 ноември 2023 г.

Скъпи будители, съидейници и съдейници,

За пета поредна година заставам пред Вас, за да Ви поздравя с един от най-светлите български празници. Във времена на потискаща, всепоглъщаща и смазваща бездуховност, в настояще с войни и кризи, глобални проблеми и болести – ние днес с Вас честваме будителството, отдадеността на кауза, последователността в изпълнение на идея, мисията на добротворчеството, възпитаването и отглеждането, образоването, посветеността и просветеността.
Не е нужна патетика. Необходимо е да осмислим защо тези хора сме нарекли наши будители, какви качества са притежавали и каква мисия са защитавали. И когато намерим отговорите, мисля, че е хубаво да си изберем поне едно от техните дела за пример и да го следваме! А ако не намерим сили да подкрепяме другите, да се опитаме да не им пречим в изпълнението на техния дълг! Пожелавам Ви, скъпи будители, съидейници и съдейници, да следвате своя път на духовно просветляване на нацията и България ще пребъде!

доц. д-р Любомира Парижкова

За конференцията

„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ е национална научна конференция с международно участие, която се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е посветена на Деня на народните будители.

Целта е наред с честването на Деня на будителите да се даде възможност на научната общност да представи и да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието.

Материалите от конференцията подлежат на рецензионен процес. При одобрение се публикуват в електронен сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е част от референтния списък на НАЦИД.


МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Национална библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“

Image
1 ноември 2023 г.

Университет по библиотекознание
и информационни технологии

Image
1 ноември 2023 г.

АДРЕСИ

Откриване на конференцията

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

София 1504, бул. “Васил Левски” 88

Конференция

Университет по библиотекознание и информационни технологии

София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 119

Тематични направления

I СЕКЦИЯ

 
Книжовност и хуманизъм

II СЕКЦИЯ

 
Културно наследство – история, съвремие и перспективи

III СЕКЦИЯ

 
Информационни технологии 
и дигитални трансформации 
в обществото на знанието

IV СЕКЦИЯ

 
Сигурност – предизвикателства
в XXI век

V СЕКЦИЯ

 
Университетска младежка академия за управление на знания – секция
за студенти, докторанти
и млади учени 

Връзка с организационния комитет

Image

Контакти

Тел.: +359 (0) 2 970 85 97

conferenciabuditeli@unibit.bg