Начало на конференцията
1 ноември 2023
Подайте заявка за участие!

За конференцията

„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ е национална научна конференция с международно участие, която се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е посветена на Деня на народните будители.

Целта е наред с честването на Деня на будителите да се даде възможност на научната общност да представи и да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието.

Материалите от конференцията подлежат на рецензионен процес. При одобрение се публикуват в електронен сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е част от референтния списък на НАЦИД.


20 години УниБИТ празнува 1 ноември с научна конференция Бутиковият университет на духа почита създателите и пазителите на българската духовност, съхранена в народната памет

ХХ Национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, посветена на Деня на народните будители, ще се проведе на 1 ноември 2022 г. Форумът се провежда в Университета по библиотекознание и информационни технологии и в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, където преди 75 г. е създаден Библиотекарският институт. Началото е в 10 ч. Целта е наред с честването на Деня на будителите да се даде възможност на научната общност да представи и да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието.
От четири години насам тържеството е надградено с официална церемония по връчване на Националната награда на името на акад. Благовест Сендов. Тя е учредена от УниБИТ, по инициатива на проф. д.ик.н. Стоян Денчев, с активното съдействие на Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката.
Селекционни комисии от изтъкнати университетски преподаватели, учени, синдикални дейци, експерти в сферата на образованието и науката и видни общественици избират носителите на престижната награда. Наградата за принос в образованието и науката за 2022 г. в категория „Учител“ се присъжда на Полина Кирилова, учител от информационни технологии, гр. Варна. В категория „Университетски преподавател“ се присъжда наградата „Сендов“ на Николай Николов – математик, професор, член-кореспондент на БАН.  От 2017 г. насам е председател на Съюза на математиците в България. От две години ръководи секция „Анализ, геометрия и топология“ в  ИМИ-БАН, а от миналата година и зам.-директор на ИМИ-БАН. Специална награда на името на акад. Сендов се присъжда на академик Петър Стоянов Кендеров.
Конференцията „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ тази година се посвещава на 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски.
Участниците на научния форум ще изнесат 77 доклада и научни съобщения, разпределени в пет секции: „Книжовност и хуманизъм“, „Културно наследство – история, съвремие и перспективи“, „Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието“, „Сигурност – предизвикателства в XXI век“ и „Университетска младежка академия за управление на знания“ (секция за студенти и докторанти).
Пленарната сесия ще се проведе в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ с доклади, посветени на Паисий Хилендарски, изнесени от доц. д-р Костадин Нушев от Богословския факултет на Софийския университет и проф. дн Ваня Добрева, УниБИТ, а заседанията по секции са от 13.00 ч. в Университета по библиотекознание и информационни технологии – сградата на бул. „Цариградско шосе“ № 119.
Авторските доклади са публикувани в сборника на конференцията „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е включен във референтния списък на НАЦИД, издава се на дигитален носител, а не на хартия.
Забележителен е броят на докладите на студенти и докторанти (почти половината) на конференцията, посветена на Будителите – както от УниБИТ, така и от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Медицинския университет – Плевен, Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски“, Института за изследване на изкуствата, БАН, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. Международните участници са от университети и научни институции от Германия, Австрия, Северна Македония, Косово, Люксембург, Италия, уточнява председателят на Организационния комитет доц. д-р Любомира Парижкова.
Всеки народ има велики празници, но само българският народ чества Деня на своите будители като част от нашия дух, от нашата съвест, като възхвала на делото им. Точно преди 114 години в Пловдив на 1 ноември се отбелязва първото честване на Деня на будителите. От 20 години насам на този ден УниБИТ отдава почит на създателите и пазителите на българската духовност, съхранени в народната памет, уточнява председателят на Общото събраните на висшето училище Стоян Денчев.
В 74-годишната история на нашия университет датата 1 ноември е свята и предстоящият празник с научен привкус е част от пътя, който вървим заедно – студенти, преподаватели, академична общност, колеги и приятели от Националната библиотека „Свети свети Кирил и Методий“ в името на познанието, казва в заключение проф. дн Ирена Петева, ректор на УниБИТ.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Национална библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“

Image
1 ноември 2023 г.

Университет по библиотекознание
и информационни технологии

Image
1 ноември 2023 г.

АДРЕСИ

Откриване на конференцията

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

София 1504, бул. “Васил Левски” 88

Конференция

Университет по библиотекознание и информационни технологии

София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 119

Тематични направления

I СЕКЦИЯ

 
Книжовност и хуманизъм

II СЕКЦИЯ

 
Културно наследство – история, съвремие и перспективи

III СЕКЦИЯ

 
Информационни технологии 
и дигитални трансформации 
в обществото на знанието

IV СЕКЦИЯ

 
Сигурност – предизвикателства
в XXI век

V СЕКЦИЯ

 
Университетска младежка академия за управление на знания – секция
за студенти, докторанти
и млади учени 

Живот, посветен на книгата и на духовността българска

Връзка с организационния комитет

Image

Контакти

Тел.: +359 (0) 2 970 85 97

conferenciabuditeli@unibit.bg