No cover
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 713

Описание и пълен текст

Куманова, Александра. Когнитивната парадигма на Festschrift изданията – от посветеното на Найден Геров до образците на серия „Факлоносци“ на академично издателство „За буквите – О писменехь“ (Гещалтплан) . – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХXI национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2023 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 21th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2023. София: За буквите – О писменехь, 2023, (2023), с. 32–42. ISSN 2683-0094.

Loading...