No cover
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 732

Описание и пълен текст

Горчева, Мая. Машината за създаване на текст и социалните ефекти на успеха (наблюдения върху романа „Литератрон“ от Робер Ескарпи, 1964 г.). – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХXI национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2023 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 21th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2023. София: За буквите – О писменехь, 2023, (2023), с. 62–70. ISSN 2683-0094.

Loading...