No cover
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 738

Описание и пълен текст

Парижкова, Любомира; Николинка Михайлова. Първични резултати от анкетно проучване на учители във връзка с четенето в предучилищен и начален етап на образованието. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХXI национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2023 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 21th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2023. София: За буквите – О писменехь, 2023, (2023), с. 83–98. ISSN 2683-0094.

Loading...