Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2021 г.
Година: 2021

Посещения: 5128

Описание и пълен текст

Върбанова-Денчева, Кристина. От „Библатория“ към „GLAM лаборатория“ – библиотечни трансформации за Индустрия 5.0. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 19 th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2021. София: За буквите - О писменехь, 2021, (2021), с. 45–55. ISSN 2683-0094.

Loading...