No cover
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 370

Описание и пълен текст

Николова, Ивана; Антоний Станимиров, Арсини Колев. Създаване на библиографска база данни в областта на военното културно наследство в България. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХXI национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2023 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 21th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2023. София: За буквите – О писменехь, 2023, (2023), с. 208–218. ISSN 2683-0094.

Loading...