Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2021 г.
Година: 2021

Посещения: 3521

Описание и пълен текст

Томова, Надежда. Добри практики при опазването и съхраняването на документи. (По примера на  Българския исторически архив към Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”). – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 19 th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2021. София: За буквите - О писменехь, 2021, (2021), с. 336–347. ISSN 2683-0094.

Loading...