No cover
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 403

Описание и пълен текст

Гагъмова, Веселина; Милена Иванова; Груди Ангелов. Информационната среда и услуги – предпоставка за групова работа в управленските структури. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХXI национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2023 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 21th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2023. София: За буквите – О писменехь, 2023, (2023), с. 429–438. ISSN 2683-0094.

Loading...