Посещения: 6352

Описание и пълен текст

Георгиев, Габриел. Анализ на ефекта от дигиталната трансформация на услуги в библиотеката на Медицинския университет – Плевен по време на епидемиологична обстановка. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 19 th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2021. София: За буквите - О писменехь, 2021, (2021), с. 554–563. ISSN 2683-0094.

Loading...