Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2021 г.
Година: 2021

Посещения: 6185

Описание и пълен текст

Гълъбова, Моника. Книга и език в един предапокалиптичен свят. Драмата на словото и паметта в прозата на унгарския писател Адам Бодор. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 19 th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2021. София: За буквите - О писменехь, 2021, (2021), с. 578–588. ISSN 2683-0094.

Loading...