Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2022 г.
Година: 2022

Посещения: 5123

Описание и пълен текст

Банков, Антон. Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век – дилема или императив за развитието на страната в епохата на глобализация 4.0.– В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2022 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 20th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2022. София: За буквите - О писменехь, 2022, (2022), с. 489–500. ISSN 2683-0094.

Loading...