Секция: Рецензии
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2021 г.
Година: 2021

Посещения: 1129

Описание и пълен текст

Бужашка, Боряна. Рецензия на научен сборник от XIX Национална научна конференция „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“: [рецензия]. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 19 th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2021. София: За буквите - О писменехь, 2021, (2021), с. 821–824. ISSN 2683-0094.

Loading...