V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени