Пенка Георгиева


Доклади на същия автор

Cover of Реторични и политически ритуали. Езиково-политически логотип

Реторични и политически ритуали. Езиково-политически логотип

Година: 2022
Посещения: 3899