Секция: I. Книжовност и хуманизъм
ISSN: 2683-0094
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2021 г.
Година: 2021

Посещения: 6510

Описание и пълен текст

Донева, Анета. Акад. Иван Дуйчев за проф. Тодор Боров. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 19 th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2021. София: За буквите - О писменехь, 2021, (2021), с. 86–93. ISSN 2683-0094.

Loading...