No cover
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 429

Описание и пълен текст

Цветанов, Володя. От 7 П (7 R) към 8 П (8 R) на логистиката в условията на предизвикателствата пред сигурността през XXI век. – В:  Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХXI национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2023 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 21th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2023. София: За буквите – О писменехь, 2023, (2023), с. 439–451. ISSN 2683-0094.

Loading...