All books: 221

No cover ПРИЛОЖЕНИЕ НА AIRSOFT ТРЕНИРОВКИ ЗА ТАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА AIRSOFT ТРЕНИРОВКИ ЗА ТАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Година: 2023
Посещения: 292
Cover of Приложение на дейностно ориентирания подход в обучението по чужд език в академичен контекст

Приложение на дейностно ориентирания подход в обучението по чужд език в академичен контекст

Година: 2022
Посещения: 1836
Cover of Приложение на мултимедийни ресурси в комбинация с виртуална реалност при обучението по изобразително изкуство

Приложение на мултимедийни ресурси в комбинация с виртуална реалност при обучението по изобразително изкуство

Година: 2022
Посещения: 2036
Cover of ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА НАУЧНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА НАУЧНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Година: 2021
Посещения: 5944
No cover ПРОУЧВАНЕ НА ЗАЕМАНЕТО НА КНИГИ ОТ ДЕТСКИЯ ОТДЕЛ В ШУМЕНСКАТА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

ПРОУЧВАНЕ НА ЗАЕМАНЕТО НА КНИГИ ОТ ДЕТСКИЯ ОТДЕЛ В ШУМЕНСКАТА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Година: 2023
Посещения: 510
No cover ПЪРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА УЧИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕТЕНЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПЪРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА УЧИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕТЕНЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Година: 2023
Посещения: 468
No cover РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ЕНЕРГИЙНА АРХИТЕКТУРА НА РЕГИОНА

РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ЕНЕРГИЙНА АРХИТЕКТУРА НА РЕГИОНА

Година: 2023
Посещения: 531
No cover РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИЗСТРЕЛ ОТ ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИЗСТРЕЛ ОТ ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ

Година: 2023
Посещения: 210
Cover of Реторични и политически ритуали. Езиково-политически логотип

Реторични и политически ритуали. Езиково-политически логотип

Година: 2022
Посещения: 3654
Cover of Рецензия за сборника „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ с материали от ХX национална научна конференция с международно участие на УниБИТ (2022)

Рецензия за сборника „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ с материали от ХX национална научна конференция с международно участие на УниБИТ (2022)

Година: 2022
Посещения: 808
Cover of РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧЕН СБОРНИК ОТ XIX НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧЕН СБОРНИК ОТ XIX НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

Година: 2021
Посещения: 1063
No cover РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧЕН СБОРНИК ОТ XXI НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧЕН СБОРНИК ОТ XXI НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

Година: 2023
Посещения: 133
Cover of РОЛЯ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

РОЛЯ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

Година: 2021
Посещения: 3013
Cover of РОЛЯТА НА ПЛАНИРАНЕТО В СЕКТОРА НА СИГУРНОСТТА КАТО ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК

РОЛЯТА НА ПЛАНИРАНЕТО В СЕКТОРА НА СИГУРНОСТТА КАТО ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК

Година: 2021
Посещения: 6050
Cover of Рьоне Госини – епоха в развитието на комикса

Рьоне Госини – епоха в развитието на комикса

Година: 2022
Посещения: 4406
Cover of СВЕДЕНИЯ ЗА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ В БОТЕВГРАД ПО АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДЪРЖАВЕН АРХИВ – СОФИЯ

СВЕДЕНИЯ ЗА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ В БОТЕВГРАД ПО АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДЪРЖАВЕН АРХИВ – СОФИЯ

Година: 2021
Посещения: 3101
Cover of Световни инициативи по време на пандемия от COVID-19, свързани с терапевтичната функция на четенето

Световни инициативи по време на пандемия от COVID-19, свързани с терапевтичната функция на четенето

Година: 2022
Посещения: 3699
Cover of СВЕЩЕНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА ОТ 1877 – 1878 Г. ХРИСТИЯНСКО-СЛАВЯНИСТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ

СВЕЩЕНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА ОТ 1877 – 1878 Г. ХРИСТИЯНСКО-СЛАВЯНИСТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Година: 2021
Посещения: 3085
Cover of СЕМИОТИКА НА ЗАДКУЛИСИЕТО: ФИНАНСИ, МЕДИИ, ПОЛИТИКА. ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИЯТА

СЕМИОТИКА НА ЗАДКУЛИСИЕТО: ФИНАНСИ, МЕДИИ, ПОЛИТИКА. ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИЯТА

Година: 2021
Посещения: 3093
Cover of СИГУРНОСТ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДОСТАВКИ В ЮЖЕН КАВКАЗ В ТЕХНОЛОГИЧЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТ

СИГУРНОСТ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДОСТАВКИ В ЮЖЕН КАВКАЗ В ТЕХНОЛОГИЧЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТ

Година: 2021
Посещения: 5880