All books: 221

Cover of ИНТЕГРИРАНЕ НА „ПОПУЛЯРНО ЗНАНИЕ“ В АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ – ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ

ИНТЕГРИРАНЕ НА „ПОПУЛЯРНО ЗНАНИЕ“ В АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ – ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ

Година: 2021
Посещения: 3201
Cover of ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ В БИБЛИОТЕКИТЕ – СЪЩНОСТ И ФАКТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ В БИБЛИОТЕКИТЕ – СЪЩНОСТ И ФАКТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Година: 2021
Посещения: 3236
Cover of Инфлуенсърите и новите дигитални реалности

Инфлуенсърите и новите дигитални реалности

Година: 2022
Посещения: 1857
Cover of ИНФОРМАЦИОННАТА ЛОГИСТИКА В ЛОГИСТИКАТА НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНФОРМАЦИОННАТА ЛОГИСТИКА В ЛОГИСТИКАТА НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Година: 2021
Посещения: 3067
No cover ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА И УСЛУГИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ГРУПОВА РАБОТА В УПРАВЛЕНСКИТЕ СТРУКТУРИ

ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА И УСЛУГИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ГРУПОВА РАБОТА В УПРАВЛЕНСКИТЕ СТРУКТУРИ

Година: 2023
Посещения: 223
Cover of ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО. ТРИТЕ ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО ПРЕЗ XXI ВЕК

ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО. ТРИТЕ ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Посещения: 6017
No cover КАК ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ПРОМЕНЯ СВЕТА

КАК ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ПРОМЕНЯ СВЕТА

Година: 2023
Посещения: 190
Cover of КИТАЙСКИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПРОГРАМИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

КИТАЙСКИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПРОГРАМИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

Година: 2021
Посещения: 2924
Cover of КНИГА И ЕЗИК В ЕДИН ПРЕДАПОКАЛИПТИЧЕН СВЯТ. ДРАМАТА НА СЛОВОТО И ПАМЕТТА В ПРОЗАТА НА УНГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ АДАМ БОДОР

КНИГА И ЕЗИК В ЕДИН ПРЕДАПОКАЛИПТИЧЕН СВЯТ. ДРАМАТА НА СЛОВОТО И ПАМЕТТА В ПРОЗАТА НА УНГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ АДАМ БОДОР

Година: 2021
Посещения: 5912
No cover КОГНИТИВНАТА ПАРАДИГМА НА FESTSCHRIFT ИЗДАНИЯТА – ОТ ПОСВЕТЕНОТО НА НАЙДЕН ГЕРОВ ДО ОБРАЗЦИТЕ НА СЕРИЯ „ФАКЛОНОСЦИ“ НА АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО „ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ“ (ГЕЩАЛТПЛАН)

КОГНИТИВНАТА ПАРАДИГМА НА FESTSCHRIFT ИЗДАНИЯТА – ОТ ПОСВЕТЕНОТО НА НАЙДЕН ГЕРОВ ДО ОБРАЗЦИТЕ НА СЕРИЯ „ФАКЛОНОСЦИ“ НА АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО „ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ“ (ГЕЩАЛТПЛАН)

Година: 2023
Посещения: 411
Cover of Количествена оценка на киберриска

Количествена оценка на киберриска

Година: 2022
Посещения: 1914
Cover of КОМПЕТЕНТНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ. РОЛЯТА НА ЧЕТЕНЕТО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО

КОМПЕТЕНТНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ. РОЛЯТА НА ЧЕТЕНЕТО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО

Година: 2021
Посещения: 6044
No cover КОНВЕНЦИЯТА НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – 20 ГОДИНИ ПО-КЪСНО (ПРЕДИСТОРИЯ)

КОНВЕНЦИЯТА НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – 20 ГОДИНИ ПО-КЪСНО (ПРЕДИСТОРИЯ)

Година: 2023
Посещения: 200
No cover КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД В ОТБРАНАТА

КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД В ОТБРАНАТА

Година: 2023
Посещения: 509
No cover КОНЯТ КАТО ОБЕКТ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. МАДАРСКИЯТ КОННИК

КОНЯТ КАТО ОБЕКТ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. МАДАРСКИЯТ КОННИК

Година: 2023
Посещения: 198
No cover КРАТЪК ПОГЛЕД ВЪРХУ ТРИ ОТ ОСНОВНИТЕ ДУХОВНИ ИНСТИТУЦИИ В ГРАД ПЛОВДИВ – ОБЩНОСТ, ХРАМ И РЕЛИГИЯ

КРАТЪК ПОГЛЕД ВЪРХУ ТРИ ОТ ОСНОВНИТЕ ДУХОВНИ ИНСТИТУЦИИ В ГРАД ПЛОВДИВ – ОБЩНОСТ, ХРАМ И РЕЛИГИЯ

Година: 2023
Посещения: 522
Cover of КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕТО И УСТОЙЧИВИ ЛИДЕРСКИ ПРАКТИКИ

КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕТО И УСТОЙЧИВИ ЛИДЕРСКИ ПРАКТИКИ

Година: 2021
Посещения: 4700
Cover of Културни практики за приемане на различието (другостта)

Културни практики за приемане на различието (другостта)

Година: 2022
Посещения: 3652
Cover of КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА CLASSIS PERINTHIA

КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА CLASSIS PERINTHIA

Година: 2021
Посещения: 3135
Cover of Легални източници за четене на електронни книги по практиката на „Озон е-книги“, България

Легални източници за четене на електронни книги по практиката на „Озон е-книги“, България

Година: 2022
Посещения: 4441