All books: 221

Cover of Сигурност на съдебно-информационната система, внедрена в съдебната палата в гр. Стара Загора

Сигурност на съдебно-информационната система, внедрена в съдебната палата в гр. Стара Загора

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 2189
Cover of СКИЦИ КЪМ ЕДНА ТЕОРИЯ ЗА КРАЖБАТА  КАТО АНТИДАР

СКИЦИ КЪМ ЕДНА ТЕОРИЯ ЗА КРАЖБАТА КАТО АНТИДАР

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 5844
No cover СЛАВЯНСКИЯТ СЕДМИЧЕН МОДЕЛ И НАЗВАНИЕТО НА ДЕНЯ НЕДЕЛЯ

СЛАВЯНСКИЯТ СЕДМИЧЕН МОДЕЛ И НАЗВАНИЕТО НА ДЕНЯ НЕДЕЛЯ

Година: 2023
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 361
No cover СЛОВОТО С ВЛАСТ – СОЦИОКУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ НА РОМАНА „ГОРДОСТ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ“ ОТ ДЖЕЙН ОСТИН

СЛОВОТО С ВЛАСТ – СОЦИОКУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ НА РОМАНА „ГОРДОСТ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ“ ОТ ДЖЕЙН ОСТИН

Година: 2023
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 293
No cover СПОДЕЛЕНОТО ЧЕТЕНЕ – ПРОУЧВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛИ

СПОДЕЛЕНОТО ЧЕТЕНЕ – ПРОУЧВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛИ

Година: 2023
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 316
No cover СПОМЕНИ НА БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИЯ ЖИВОТ В ЮЖНА ДОБРУДЖА (1913 – 1940)

СПОМЕНИ НА БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИЯ ЖИВОТ В ЮЖНА ДОБРУДЖА (1913 – 1940)

Година: 2023
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 223
No cover СРЕЩА С ЕЗИКОВИ СВЕТОВЕ: ПОЛИМОРФИЯТА КАТО ЗНАК ЗА КОГНИТИВНИ ИЗМЕНЕНИЯ

СРЕЩА С ЕЗИКОВИ СВЕТОВЕ: ПОЛИМОРФИЯТА КАТО ЗНАК ЗА КОГНИТИВНИ ИЗМЕНЕНИЯ

Година: 2023
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 393
No cover СТАНДАРТИ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ – АНАЛИЗ И ПРИЛОЖЕНИЕ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

СТАНДАРТИ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ – АНАЛИЗ И ПРИЛОЖЕНИЕ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

Година: 2023
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 167
Cover of СТАНДАРТИ И МОДЕЛИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ  НА МАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО  НАСЛЕДСТВО

СТАНДАРТИ И МОДЕЛИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 5951
Cover of СТРУКТУРИРАН ПОДХОД  КЪМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА,  СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ  И ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  ПРЕЗ XXI ВЕК

СТРУКТУРИРАН ПОДХОД КЪМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 3167
No cover СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ В БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННИЯ СЕКТОР ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19: ОПИТ НА КАТЕДРА „БИБЛИОТЕЧНИ НАУКИ“ ПРИ УНИБИТ

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ В БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННИЯ СЕКТОР ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19: ОПИТ НА КАТЕДРА „БИБЛИОТЕЧНИ НАУКИ“ ПРИ УНИБИТ

Година: 2023
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 417
Cover of Счупено. Една номинация за дума на годината

Счупено. Една номинация за дума на годината

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 3779
Cover of Съвременни аспекти на управлението на икономиката

Съвременни аспекти на управлението на икономиката

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 2096
Cover of СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В БИБЛИОГРАФСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В БИБЛИОГРАФСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 5887
Cover of Съвременни проявления на тероризма и нови тенденции в развитието му

Съвременни проявления на тероризма и нови тенденции в развитието му

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 2151
Cover of Съвременните системи и техника за сигурност и ролята им за създаване на защитена офис среда

Съвременните системи и техника за сигурност и ролята им за създаване на защитена офис среда

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4354
No cover СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДНЕШНОТО ПЪРВО ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГРАД КОСТИНБРОД, 1855 – 1912 Г.

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДНЕШНОТО ПЪРВО ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГРАД КОСТИНБРОД, 1855 – 1912 Г.

Година: 2023
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 448
No cover СЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОГРАФСКА БАЗА ДАННИ В ОБЛАСТТА НА ВОЕННОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ

СЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОГРАФСКА БАЗА ДАННИ В ОБЛАСТТА НА ВОЕННОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ

Година: 2023
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 189
No cover ТАНЦУВАНЕ СЪС СЯНКАТА – СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ТВОРЧЕСКИЯ АКТ В ГРАФИТИ ИЗКУСТВОТО

ТАНЦУВАНЕ СЪС СЯНКАТА – СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ТВОРЧЕСКИЯ АКТ В ГРАФИТИ ИЗКУСТВОТО

Година: 2023
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 185
Cover of Темата за библиотерапията при дипломантите от специалност „Библиотекознание“ в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

Темата за библиотерапията при дипломантите от специалност „Библиотекознание“ в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4456