All books: 221

Cover of БЪЛГАРСКИТЕ ИМИГРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИСПАНИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ ИМИГРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИСПАНИЯ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 6074
Cover of БЪРГЪР И ЛУКМАН ЗА СУБЕКТИВНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕАЛНОСТТА

БЪРГЪР И ЛУКМАН ЗА СУБЕКТИВНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕАЛНОСТТА

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 5894
No cover ВЕЛИКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ОТКРИТИЯ ПРАЩАТ В ПРОВИНЦИЯТА БЪЛГАРСКОТО ЕВРАЗИЙСТВО

ВЕЛИКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ОТКРИТИЯ ПРАЩАТ В ПРОВИНЦИЯТА БЪЛГАРСКОТО ЕВРАЗИЙСТВО

Година: 2023
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 342
Cover of ВИРТУАЛНИ ЗАЛИ ЗА ЧЕТЕНЕ И ВИРТУАЛНИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРОСТРАНСТВА – НОВИ ФОРМИ ЗА ВИРТУАЛЕН ДОСТЪП ДО НЕДИГИТАЛИЗИРАНИ ДОКУМЕНТИ И ОБЕКТ

ВИРТУАЛНИ ЗАЛИ ЗА ЧЕТЕНЕ И ВИРТУАЛНИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРОСТРАНСТВА – НОВИ ФОРМИ ЗА ВИРТУАЛЕН ДОСТЪП ДО НЕДИГИТАЛИЗИРАНИ ДОКУМЕНТИ И ОБЕКТ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 5938
No cover ВЛИЯНИЕ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЛИЯНИЕ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Година: 2023
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 354
Cover of Влияние на епидемията от COVID-19 върху решенията на мениджъра в библиотеката на Медицински университет – Плевен

Влияние на епидемията от COVID-19 върху решенията на мениджъра в библиотеката на Медицински университет – Плевен

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4514
Cover of ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕДИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ ДЕЦАТА

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕДИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ ДЕЦАТА

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 5127
Cover of Възможности за прилагане на балансирана система от показатели за ефективност в Държавна агенция

Възможности за прилагане на балансирана система от показатели за ефективност в Държавна агенция "Технически операции“

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4823
Cover of ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 3654
Cover of Възраждане на духовните ценности с построяване на православен храм (По примера на село Ведрово)

Възраждане на духовните ценности с построяване на православен храм (По примера на село Ведрово)

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 2511
No cover ВЪЗРОЖДЕНСКИ КНИЖОВНИ МАРШРУТИ – НАЙДЕН ГЕРОВ

ВЪЗРОЖДЕНСКИ КНИЖОВНИ МАРШРУТИ – НАЙДЕН ГЕРОВ

Година: 2023
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 525
No cover ГЕОКАРТФОНД НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ЧАСТ ОТ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

ГЕОКАРТФОНД НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ЧАСТ ОТ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Година: 2023
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 337
Cover of Гладът – метод и средство

Гладът – метод и средство

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4403
Cover of ГЛОБАЛИСТИЧНА СРЕЩУ ПАТРИОТИЧНА ИДЕЯ ПРЕЗ XXI ВЕК

ГЛОБАЛИСТИЧНА СРЕЩУ ПАТРИОТИЧНА ИДЕЯ ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 3601
Cover of Графити комуникацията – съхраняване и предаване на информация чрез изображения

Графити комуникацията – съхраняване и предаване на информация чрез изображения

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 2532
Cover of Дезинформацията, медийната грамотност и библиотеките в новия световен информационен ред

Дезинформацията, медийната грамотност и библиотеките в новия световен информационен ред

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 3740
Cover of ДЕН НА КНИЖОВНОСТТА И БУДИТЕЛСТВОТО

ДЕН НА КНИЖОВНОСТТА И БУДИТЕЛСТВОТО

Година: 2022
Секция: Въведение
Посещения: 852
Cover of ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ДУХ И ИДЕНТИЧНОСТ

ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ДУХ И ИДЕНТИЧНОСТ

Година: 2021
Секция: Въведение
Посещения: 1055
Cover of Джихадът – ислямизацията на Европа и бъдещето на неверниците в нея

Джихадът – ислямизацията на Европа и бъдещето на неверниците в нея

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4490
Cover of ДИГИТАЛНИ КОЛЕКЦИИ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869“ – ПЛЕВЕН

ДИГИТАЛНИ КОЛЕКЦИИ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869“ – ПЛЕВЕН

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 3222