Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ гр. София, бул. „Васил Левски“ 88

9:30-10:45 ч. 
Официално откриване
Връчване на Националната награда на името на акад. Благовест Сендов за принос в българското образование и наука

10:45-11:45 ч.
Пленарни доклади


11:45-13:00 ч.
Обедна почивка и придвижване към УниБИТ

Университет по библиотекознание и информационни технологии гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 119

Image
ПРОГРАМА ПО СЕКЦИИ
Място на провеждане:
Университет по библиотекознание и информационни технологии,
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 119