ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ


Краен срок за подаване на заявките с докладите: 
15 май 2024 г. 1 юни 2024 г.

Получаване на препоръки за техническо оформление и бележки от рецензентите: 
22 май 2024 г. 15 юни 2024 г.

Подаване на окончателен и редактиран доклад: 
1 юни 2024 г. 30 юни 2024 г.