ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ


Краен срок за изпращане на презентациите: 
25 октомври 2022 г.