ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ


Краен срок за подаване на заявките с докладите: 
10 май 2023 г. 31 май 2023 г.

Корекции след препоръки за техническо оформление: 
15 май 2023 г. 5 юни 2023 г.

Получаване на бележки от рецензентите: 
22 май 2023 г. 10 юни 2023 г.

Подаване на окончателен и редактиран доклад: 
1 юни 2023 г. 16 юни 2023 г.