Заявете участие
До 10 май 2023

Заявката за участие включва информация за заглавие, автор/ съавтори и качването на целия текст. 
Изискванията към докладите проследете в следващата секция. 

За да използвате посочения формуляр, влезте във Вашия google или gmail акаунт с паролата си за достъп. В случай, че не поддържате gmail акаунт ще бъде необходимо да регистрирате използвания от Вас акаунт (напр. abv.bg, dir.bg, yahoo.com и др.) в gmail. Това се осъществява чрез избор на възможността "Вместо това да се използва текущия ми имейл адрес", предложена от прозореца "Създаване на профил в Google". Веднага след това можете да използвате формуляра.
При въпроси или нужда от съдействие се свържете с организаторите на конференцията (conferenciabuditeli@unibit.bg).

 

 

10.05.2023

Подаване на заявка

Краен срок за подаване на заявките с докладите.

10.05.2023

15.05.2023

Техническа редакция

Корекции след препоръки за техническо оформление.

22.05.2023

Рецензиране

Получаване на бележки от рецензентите.

22.05.2023

01.06.2023

Подаване на финален текст

Подаване на окончателен и редактиран доклад