Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

1 ноември 2024 г. 
Официално откриване
11.00 часа
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ И ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

1 ноември 2024 г.
11.00-12.00 ч. Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
София, бул. “Васил Левски” 88

 

Университет по библиотекознание и информационни технологии

1 ноември 2024 г.
Научна конференция 
13.30 часа
ПРОГРАМА ПО СЕКЦИИ

13.30-14.00 ч. Регистрация по секции
Университет по библиотекознание и информационни технологии
София, бул. “Цариградско шосе” 119