Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

1 ноември 2023 г. 
Официално откриване
10.00 часа

Университет по библиотекознание и информационни технологии

1 ноември 2023 г.
Научна конференция 
13.30 часа
Image
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ И ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

1 ноември 2023 г.
10.00-12.00 ч. Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
София, бул. “Васил Левски” 88

Културно-историческо наследство на Найден Геров
гл. ас. д-р Андриана Спасова 
Институт за литература – Българска академия на науките

Възрожденски книжовни маршрути – Найден Геров 
Мария Узунова, докторант 
Университет по библиотекознание и информационни технологии

Представяне на книгата „Глобалният иноватор. Как нациите задържат и губят иновативното си предимство“
д-р Хешам Хафез
PDI World Group

Присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза“  на г-н Карен Алексанян, създател на „Двора на кирилицата“ 


Връчване на Националната награда за принос в образованието и науката  на името на видния български университетски преподавател, учен  и общественик  проф. Благовест Сендов, академик на БАН 
ПРОГРАМА ПО СЕКЦИИ

13.30-14.00 ч. Регистрация по секции
Университет по библиотекознание и информационни технологии
София, бул. “Цариградско шосе” 119