НАУЧЕН КОМИТЕТ

БЪЛГАРИЯ

Image

РУСИЯ

Image

СЪРБИЯ

Image

БЕЛАРУС

Image

ИТАЛИЯ

Image
 • проф. дн Ирена Петева – председател, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;

 • проф. д.ик.н. Стоян Денчев, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;

 • проф. д-р Кристина Денчева, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България.

 • проф. д-р Невила Рама, Средиземноморски университет, Албания;

 • проф. д-р Натали Стоянофф, Технически университет, Сидни, Австралия

 • проф. д-р Карла Базили, Университет „Гилермо Маркони“, Италия;

 • проф. к.т.н. Александър Циганенко, Академия по медийна индустрия, Русия

 • проф. д-р Генадий Матрюхин, Московски държавен университет по печата, Русия

 • проф. д-р Иван Гарванов, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;

 • проф. д-р Иванка Павлова, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;

 • проф. д.т.н. Елена Шойкова-Стоянова, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;

 • проф. д-р Йосип Бурушич, Иво Пилар Институт по социални науки, Хърватска;

 • проф. д-р Евгени Манев, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;

 • проф. д-р Владо Бучковски, Скопски университет, Македония;

 • проф. дпн Андрей Манойло, Московски държавен университет, Русия;

 • проф. д-р Ванче Бойков, Нишки университет, Сърбия;

 • проф. д.т.н. Атанас Начев, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;

 • проф. дпн Маргарита Терзиева, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, България;

 • проф. д.ик.н. Ирина Новикова, Беларуски държавен технологичен университет, Беларус;

 • проф. д-р Румяна Папанчева, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, България;

 • проф. д-р Тереза Тренчева, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;

 • проф. д-р Христина Богова, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;
 • доц. д-р Любомира Парижкова, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;

 • доц. д-р Калин Стоев, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;
 • доц. д-р Веселин Чантов, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;

 • доц. д-р Йордан Деливерски, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;

 • доц. д-р Николай Митев, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;

 • доц. д-р Красимира Александрова, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий, Университет по библиотекознание и информационни технологии, България;

 • доц. д-р Антоанета Тотоманова, зам.-директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, България;

 • доц. д-р Мустафа Хатиплер, Тракийски университет, Турция.

 

ХЪРВАТСКА

Image

ТУРЦИЯ

Image

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Image

АЛБАНИЯ

Image