ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Image

Доц. д-р Любомира Парижкова
Image

Доц. д-р Боян Жеков
Image

Доц. д-р Веселин Чантов
Image

Проф. д-р Евгения Ковачева
Image

Доц. д-р Калин Стоев
Image

Доц. д-р Диана Стоянова
Image

Доц. д-р Стефка Толева
Image

Доц. д-р Катя Рашева
Image

Гл. ас. д-р Елисавета Цветкова
Image

Гл. ас. д-р Калина Минчева
Image

Гл. ас. д-р Поли Муканова
Image

Гл. ас. д-р Камелия Планска
Image

Гл. ас. д-р Ива Костадинова
Image

Гл. ас. д-р Соня Спасова
Image

Гл. ас. д-р Христо Христов
Image

Гл. ас. д-р Евелина Здравкова
Image

Гл. ас. д-р Деница Младенова
Image

д-р Теодора Генова
Image

Гл. ас. д-р Деница Димитрова
Image

Гл. ас. д-р Мила Кръстева
Image

Агнеса Цветкова
Image

Гл. ас. д-р Габриела Ангелова