Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

1 ноември 2020 г. 
Официално откриване

Университет по библиотекознание и информационни технологии

 2 ноември 2020 г.
Научна конференция 

МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА
  Уважаеми участници в XVIII национална научна конференция с международно участие "Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век",
Организационният комитет Ви приканва да се запознаете с мерките във връзка с епидемиологичната обстановка в страната!


  
За присъствените докладчици

Регистрацията започва от 9.30 ч. (носете си химикалка). Ще разполагате с 10 минути за представяне на основните тези и резултати от Вашите изследвания. Презентациите Ви ще бъдат качени предварително на компютрите в залите.
Моля да се спазват всички противоепидемични мерки - дезинфекция преди влизане в залата и ползване на маска по време на цялата сесия и на територията на университета! Залите ще са запълнени максимум до 1/3 от капацитета им.
 
За онлайн представяне на докладите

Към всяка секция има създадена онлайн връзка, която ще бъде активна също от 10.00 ч. на 2-ри ноември. Всеки участник в отделна онлайн сесия ще получи по електронната си поща покана за включване в сесията в Google Meet. Не е необходимо да инсталирате нищо предварително, единствено трябва да последвате връзката и да се включите в срещата. Колегите от УниБИТ трябва да използват служебните си пощи за включване. За оптималното протичане на онлайн сесията и съобразяване с 10-минутния регламент за изнасяне на доклада, би било добре да сте подготвили своята презентация отворена на екрана. Всеки модератор ще има готовност също да стартира Вашата презентация, ако предварително сте ги изпратили.  
Поради динамичната ситуация по света и у нас, програмата може да търпи промени, така че следете актуализацията й в сайта на конференцията:  buditeli.unibit.bg


Място на провеждане:
Университет по библиотекознание и информационни технологии,
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 119