buditeli-sbornik-2022

ПЪРВА СЕКЦИЯ
КНИЖОВНОСТ И ХУМАНИЗЪМ

ЗА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БИБЛИОТЕКИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА

Ирена Илиева, Надежда Томова, Димитрина Бояджиева, Мими Тошева-Мазнева, Нели Нинова, Димитър Димитров, Ангел Георгиев

ОБЗОР НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА БИБЛИОТЕРАПИЯТА

Теодора Генова, Събина Ефтимова

ВТОРА СЕКЦИЯ
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ИСТОРИЯ, СЪВРЕМИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

„ДРУГИТЕ“ ЧИТАЛИЩА

Венцислав Велев

ТРЕТА СЕКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ЗНАНИЕТО

ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ
СИГУРНОСТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В XXI ВЕК

ПЕТА СЕКЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКА МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ В ОБМЕНА НА ФИСКАЛНИ ДАННИ ЧРЕЗ КАСОВИ АПАРАТИ

Ясен Танев, Мирослав Стефанов, Драгош-Каталини Барбу