Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

1 ноември 2022 г. 
Официално откриване
10.00 часа

Университет по библиотекознание и информационни технологии

1 ноември 2022 г.
Научна конференция 
13.00 часа
ПРОГРАМА

1 ноември 2022 г. от 10.00 часа
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

Официално откриване

Връчване на Националната награда за принос в образованието и науката на името на акад. Благовест Сендов

Отбелязване на 10 години дейност на катедра ЮНЕСКО в УниБИТ

Пленарни доклади

20 години Научна конференция "Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век"
проф. д.ик.н. Стоян Денчев
Университет по библиотекознание и информационни технологии


Заветите на преп. Паисий Хилендарски и нравствените ценности на християнския хуманизъм в началото на ХХI век
доц. д-р Костадин Нушев
Богословски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“


За родствата и различията. 300 години от рождението на Паисий Хилендарски

Проф. дн Ваня Добрева
Университет по библиотекознание и информационни технологии

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКЦИИ