buditeli-sbornik-2022

ПЪРВА СЕКЦИЯ
КНИЖОВНОСТ И ХУМАНИЗЪМ

УНИБИТ КАТО ДУХ И КУЛТУРА В ДИГИТАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Евелина Здравкова, Деница Младенова, Агнеса Цветкова, Стоян Денчев

ВТОРА СЕКЦИЯ
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ИСТОРИЯ, СЪВРЕМИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

ТРЕТА СЕКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ЗНАНИЕТО

ТЕСТВАНЕ ПРИ ТРАДИЦИОННИТЕ И ГЪВКАВИТЕ ПОДХОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР

Теодора Николова, Стефка Толева-Стоименова, Велиян Димитров

МОДЕЛ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА VR ESCAPE ROOM КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ ЗНАНИЯ В ДИГИТАЛНА СРЕДА

Антония Станева, Тереза Иванова, Катя Рашева-Йорданова, Даниела Борисова

ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОННИ КУРСОВЕ ЧРЕЗ ГРУПИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ИНДИКАТОРИ

Милена Банковска, Даниела Борисова, Катя Рашева-Йорданова

ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ
СИГУРНОСТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В XXI ВЕК

ПЕТА СЕКЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКА МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

СПОДЕЛЕНОТО ЧЕТЕНЕ – ПРОУЧВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛИ

Любомира Парижкова, Зорница Христова-Жолева

РЕЦЕНЗИЯ

Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева