ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Image

Доц. д-р Любомира Парижкова
Image

Доц. д-р Боян Жеков
Image

Доц. д-р Веселин Чантов
Image

Доц. д-р Евгения Ковачева
Image

Доц. д-р Диана Стоянова
Image

Гл. ас. д-р Елисавета Цветкова
Image

Гл. ас. д-р Калин Стоев
Image

Гл. ас. д-р Катя Рашева
Image

Гл. ас. д-р Поли Муканова
Image

Гл. ас. д-р Стефка Толева
Image

Гл. ас. д-р Калина Минчева
Image

Aс. д-р Камелия Планска
Image

Ас. д-р Соня Спасова
Image

Димитър Димитров
Image

Евелина Здравкова
Image

Христо Христов
Image

Деница Димитрова
Image

Деница Младенова