Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

1 ноември 2020 г. 
Официално откриване

Университет по библиотекознание и информационни технологии

 
2 ноември 2020 г.
Научна конференция 
Image