Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

1 ноември 2022 г. 
Официално откриване

Университет по библиотекознание и информационни технологии

1 ноември 2022 г.
Научна конференция 
ПРОГРАМА