ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ


Краен срок за подаване на заявките с докладите: 
20 април 2022 г. 27 май 2022 г.

Корекции след препоръки за техническо оформление: 
30 април 2022 г. 31 май 2022 г.

Получаване на бележки от рецензентите: 
10 май 2022 г. 07 юни 2022 г.

Подаване на окончателен и редактиран доклад: 
20 май 2022 г. 20 юни 2022 г.