No cover
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 754

Описание и пълен текст

Тодорова, Таня; Събина Ефтимова; Теодора Генова. Студентски практики в библиотечно-информационния сектор по време на пандемията от COVID-19: опит на катедра „Библиотечни науки“ при УНИБИТ. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХXI национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2023 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 21th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2023. София: За буквите – О писменехь, 2023, (2023), с. 127–137. ISSN 2683-0094.

Loading...