Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2021 г.
Година: 2021

Посещения: 1875

Описание и пълен текст

Шапкалова, Светла. Назърска, Жоржета. Обучение по културно наследство в условия на криза: студентски теренни работи в Кюстендил, Земенския манастир и Софийската Света гора (2020-2021). – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 19 th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2021. София: За буквите - О писменехь, 2021, (2021), с. 265–275. ISSN 2683-0094.

Loading...