Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
ISSN: 2683-0094
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2021 г.
Година: 2021

Посещения: 3279

Описание и пълен текст

Христов, Христов.    Паралел в еволюцията на креативността, въображението и абстрактното мислене от праисторическите рисунки до съвременното урбанистично пространство. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 19 th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2021. София: За буквите - О писменехь, 2021, (2021), с. 200–207. ISSN 2683-0094.

Loading...