II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи