Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2021 г.
Година: 2021

Посещения: 4266

Описание и пълен текст

Стамова, Марияна. Албанските емигрантски организации в САЩ и Западна Европа и косовският въпрос през 80-те години – тенденции и рискове за сигурността на Балканите. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 19 th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2021. София: За буквите - О писменехь, 2021, (2021), с. 469–479. ISSN 2683-0094.

Loading...