Росен Капланов


Доклади на същия автор

Cover of Описание на алгоритъма AdaBoost, използван при разпознаванетo на изображения

Описание на алгоритъма AdaBoost, използван при разпознаванетo на изображения

Година: 2022
Посещения: 1826