No cover
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 333

Описание и пълен текст

Гарванов, Иван; Пенка Пергелова. Разпознаване на изстрел от огнестрелно оръжие чрез използването на спектрален анализ. – В:  Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХXI национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2023 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 21th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2023. София: За буквите – О писменехь, 2023, (2023), с. 336–346. ISSN 2683-0094.

Loading...