Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2022 г.
Година: 2022

Посещения: 4361

Описание и пълен текст

Ангелова, Габриела; Христова, Камелия. Особености при библиографското идентифициране на славянски кирилски печатни книги (XVI – XIX век)– В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2022 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 20th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2022. София: За буквите - О писменехь, 2022, (2022), с. 91–100. ISSN 2683-0094.

Loading...