Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2022 г.
Година: 2022

Посещения: 5078

Описание и пълен текст

Илиева, Ирена и др. за добрите практики и предизвикателствата пред библиотеките по време на пандемията – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2022 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 20th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2022. София: За буквите - О писменехь, 2022, (2022), с. 144–153. ISSN 2683-0094.

Други авт.: Надежда Томова, Димитрина Бояджиева, Мими Тошева-Мазнева, Нели Нинова, Димитър Димитров, Ангел Георгиев

Loading...