Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2022 г.
Година: 2022

Посещения: 2392

Описание и пълен текст

Шапкалова, Светла; Назърска, Жоржета. Иновативно мултимедийно учебно помагало по религия: методическа характеристика.– В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2022 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 20th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2022. София: За буквите - О писменехь, 2022, (2022), с. 236–244. ISSN 2683-0094.

Loading...