Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Издание: Сборник с доклади „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ - 2022 г.
Година: 2022

Посещения: 2262

Описание и пълен текст

Станева, Антония; Рашева-Йорданова, Катя; Борисова, Даниела. Приложение на мултимедийни ресурси в комбинация с виртуална реалност при обучението по изобразително изкуство.– В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : ХX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2022 г. = Knowledge Society and 21st Century Humanism The 20th International Scientific Conference Sofia, 1st November 2022. София: За буквите - О писменехь, 2022, (2022), с. 316–327. ISSN 2683-0094.

Loading...